Paisaxes habitadas


“Paisaxes habitadas” é un proxecto de investigación que realizamos en Ourense entre 2015 e 2016 en colaboración con artistas e profesionais que traballan con espazo dende diferentes esferas. Realizamos 25 talleres con familias en torno ao tema da paisaxe próxima, a súa exploración e representación, coa idea de pór en valor as súas cualidades e detectar patróns que recollan a súa identidade. Participaron arredor de cen nenos, algúns deles asisitiendo a todas as actividades.

Os temas están organizados en seis capítulos: 1. Elementos 2. Propiedades, 3. Cosmoloxía 4. Función, 5. Percepción e 6. Rasgos identitarios.

Charla en Ludantia
http://tv.campusdomar.es/iframe/5845fa0b1f56a8435b3631d4

Paisaxes Literarias. O libro
https://www.dropbox.com/s/3fwjbbdhbiz3gyo/PAISAXES_HABITADAS.pdf?dl=0

Anuncios